Knowledge & News

Knowledge  ความรู้           ประเภทของ หัว Styli (Stylus)

 

Straight styli
เป็น Styli แบบทั่วไป พบเห็นได้บ่อยและใช้เป็นตัวหลัก
ในงานวัด วัสดุของหัวบอล(Ball) มีหลายวัสดุ เช่น ruby,
silicon nitride, zirconia, ceramic ,tungsten carbide

ในส่วนของก้านและตัวจับ ก็มีหลายวัสดุ เช่น titanium,
tungsten carbide, stainless steel, ceramic, carbon fibre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Star styli
เป็น Styli ที่มีหลายจุดสัมผัส โดยมีการแยกยื่นออกมา
จากแกน แกนจะFixตายตัว ทำให้สามารถวัดได้หลาย
ลักษณะโดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนหัว
หัวบอล ทำมาจาก ruby, silicon nitride หรือ zirconia
Star styli ไม่แนะนำให้ใช้กับกลุ่ม Machine Tool
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pointer styli
ไม่ใช่ Styli ที่นำมาใช้การวัดแบบ XY แต่มันออกแบบ
เพื่อใช้วัดผิวงาน แบบ ร่องเส้น จุด หรือ ร่องรูขนาดเล็ก

Pointer styli ไม่ควรนำมาใช้กับ machine tools
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hemispherical ceramic styli
เหมาะสำหรับการตรวจสอบลักษณะงานวัดลึก,รูเจาะ,
รูคว้าน ในแนว X Y Z ทำงานด้วยหัวบอลลูกเดียว
ค่อนมีจะผลไวกับผิวหยาบ หากวัดงานหยาบก็ให้ใช้
หัวบอลที่ใหญ่ขึ้น
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disc styli
จัดอยู่ในกลุ่มของ spherical balls ใช้วัดงาน undercut
งาน Groove ในร่องคว้าน ที่หัวแบบStar Styli เข้าถึงไมได้

Disc Styliแบบธรรมดา จะวัดในแกน X Y เท่านั้น และจะต้อง
เลือก เส้นผ่านศูนย์กลางและความหนาที่เหมาะสม
วัสดุ มาจาก steel, ceramic หรือ ruby
ไม่ควรนำมาใช้กับ machine tools
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cylinder styli
ใช้งานการวัดรู ของ เหล็กแผ่น,งานปั้มขึ้นรูป หรืองานผิวบาง
ซึ่งถ้าเป็นหัวบอลแบบกลม จะไม่แน่นอนในการวัดขอบผิวบาง
Cylinder styliจะช่วยหาจุดกึ่งกลางของขอบรู ทำให้ถูกต้องมากขึ้น
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tool datuming styli
ความคลาดเคลื่อนที่เครื่องมือสามารถตั้งค่าได้ขึ้นอยู่กับ
ความเรียบและความขนานของหัวสไตลัสกับแกนเครื่อง
ปรับตั้งจะอยู่ในวัดทั้งหมดและผู้ถือสอบสวนเพื่อให้การ
ตั้งค่าเหล่านี้จะประสบความสำเร็จ ในกรณีที่เครื่องมือหมุนจะ
datumed สำหรับเส้นผ่าศูนย์กลางเครื่องมือ
ที่ต้องหมุนในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับทิศทางการตัด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Custom designed styli
Renishaw มีบริการ ทำหัวStyli ตามสั่ง โดย
จะะออกแบบมาเป็นพิเศษ และเหมาะสมกับงาน
โดยทีมงานที่ประสบการณ์และเชียวชาญจะวิเคราะห์
และออกแบบให้แน่ใจว่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด