Products \ Machine Tool Probe \ Primo Twin probe

ระบบหัวโพรบคู่ Primo™ : twin probe

Primo

 

  ชม วีดิโอคลิปสาธิตทำงาน
This text will be replaced

ขอแนะนำ อุปกรณ์ตั้งค่าชิ้นงานแบบอัตโนมัติและอุปกรณ์การตั้งค่าทูล สำหรับเครื่องจักรของคุณ

ยิ่งมนุษย์มีส่วนร่วมในการผลิตมากเท่าไร ความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เมื่อตั้งค่าชิ้นงานและทูลตัด บนเครื่องมือกลของคุณ โดยการปรับค่าด้วยตนเอง(Manual setting) คุณก็จะมีความเสี่ยงเกิดปัญหาที่พบได้บ่อย ดังนี้

 • เสียเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิต : ผู้ใช้เครื่องมือกลส่วนจะใช้เวลาเกิน10นาทีในการตั้งค่าชิ้นงานแต่ละชิ้น และเกิน 5นาทีในการตั้งทูลแต่ละอัน
 • ข้อผิดพลาดจากผู้ปฏิบัติงานและความผิดพลาดที่ตามมา
 • ข้อผิดพลาดเนื่องจากการคำนวณด้วยตนเองและการโอนย้ายข้อมูล
ซึ่งจะส่งผลไปสู่ผลกำไรที่ลดลง
ระบบหัวโพรบคู่จาก Renishaw PRIMO จะช่วยให่ความสะดวกในการจัดการงานขั้นสูงนี้ ไปสู่ การเพิ่มผลกำไร

การตั้งค่ากระบวนการผลิต

การวัดตำแหน่งชิ้นงานแบบอัตโนมัติและการตั้งค่าทูลเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ ทำให้ไม่จำเป็นต้องดำเนินการตั้งค่าด้วยตัวเอง ตลอดจน :

 • ปรับปรุงความแม่นยำในการตั้งค่า
 • ทำให้เวลาการตั้งค่าที่รวดเร็วและสม่ำเสมอ ประหยัดเวลาได้มาถึง90%เมื่อเทียบกับการตั้งค่าด้วยตัวเเอง
 • กำจัดข้อผิดพลาดในการตั้งค่าและการป้อนข้อมูลด้วยตัวเอง
 • ลดเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตและเศษเหลือทิ้ง
ซึ่งล้วนแต่จะช่วยเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงคุณภาพและ เพิ่มผลกำไร

ระบบ Primo : ใหม่และปฏิวัติวงการ

การลงทุนเริ่มต้นที่ต่ำกว่าของระบบ Primo
ด้วยวิธีการเหล่านี้:

 • การลงทุนเริ่มต้นในฮาร์ดแวร์ที่ต่ำกว่า
 • คุณจะจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเฉพาะในกรณีที่คุณยังคงใช้ระบบหลังจาก6เดือนแรก โดยการซื้อ Primo Credit Token
 • คุณสามารถเลือกได้ระหว่าง Primo Credit Token แบบ6เดือน หรือ Primo Credit Tokenแบบอัพเกรด (ใช้งานได้ไม่จำกัด)
 • ในกรณีที่คุณมองว่าไม่มีประโยชน์ (ซึ่งเกิดขึ้นได้น้อย) คุณสามารถหยุดใช้ระบบและจะไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

ระบบ Primo ให้การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับราคาที่น่าสนใจมาก ซึ่งหมายถึงการคืนทุนที่รวดเร็วมากและการเพิ่มขึ้นของผลกำไรจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ

อุปกรณ์ของ ระบบ Primo

Primo Radio Part Setter (อุปกรณ์ตั้งค่าชิ้นงาน)

 • ปรับตั้งค่าชิ้นงานได้ง่ายดาย และตั้งค่าชิ้นงานแบบอัตโนมัติ
 • เมื่อพบว่าตำแหน่งของชิ้นงานอยู่นอกตำแหน่ง หัววัดจะช่วยแจ้งเตือนข้อผิดพลาด จากนั้นชุดควบคุมจะปรับปรุงข้อมูลโดยอัตโนมัติ
Primo Radio 3D Tool Setter (อุปกรณ์ตั้งค่าทูล)

 • ใช้งานได้ง่าย, ตั้งค่าเครื่องมืออัตโนมัติ
 • อุปกรณ์ตั้งค่าเครื่องมือ จะหาความยาว และเส้นผ่าศูนย์กลางขอเครื่องมือ และจะส่งข้อมูลไปยังชุดควบคุมเพื่อปรับปรุงข้อมูลอัตโนมัติ
 • อุปกรณ์ตั้งค่าเครื่องมือ สามารถตรวจพบข้อผิดพลาดต่างๆรวมถึง:
  - การสึกหรอ
  - เครื่องมือหัก
  - การขยายตัวเนื่องจากความร้อน
Primo Interface (อินเตอร์เฟซ)

 • ใช้สื่อสารระหว่าง Primo Radio Part Setter (อุปกรณ์ตั้งค่าชิ้นงาน) ,Primo Radio 3D Tool Setter (อุปกรณ์ตั้งค่าทูล) และตัวควบคุมเครื่องมือกลโดยใช้การส่งสัญญาณวิทยุแบบ Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) ของ Renishaw ที่มีความน่าเชื่อถือสูง
Primo Credit Token (เครดิตโทเค็น)

 • ช่วยในการทำงานของระบบ Primo แต่ละชุดมาพร้อมกับ โทเค็น สำหรับ 6 เดือนแรก
ซอฟแวร์ GoProbe และชุดฝึกอบรม

 • รวมทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อการเรียนรู้ที่ง่ายดาย
Primo Total Protect (PTP) การประกันระดับพรีเมียมของ Primo

 • การรับประกันความเสียหายจากอุบัติเหตุ โดยไม่ตั้งใจในระหว่างการใช้งาน
 • * ศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไข สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม www.renishaw.com/orimotandc

Top


Download  


Top